More information! | Call : 02-103-1958, 091-738-2168

Cart

การจัดส่ง

เรามุ่งหมายที่จะส่งมอบสินค้าแก่ท่าน ณ สถานที่ส่งมอบที่ท่านระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อของท่าน และตามวันส่งมอบที่เราระบุไว้ หลังจากท่านชำระเงินแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยัน และนัดวันส่งสินค้า

การรับคืนสินค้า

  1. ทางเรายังไม่มีนโยบายการคืนสินค้า ถ้ากรณีสินค้าชำรุดเสียหายหรือปัญหาเนื่องจากการขนส่ง ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ERGOHUMANTHAILAND Customer Service Team ที่เบอร์ 02-1031958, 091-7382168 หรือ tyintergroup@gmail.com ทางเราจะรีบดำเนินแก้ไขให้ท่าน
  2. รูปภาพ สี ผลิตภัณฑ์ที่เห็นบนในเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างไปเล็กน้อยจากตัวผลิตภัณฑ์จริงที่ท่านได้รับ
  3. ถ้าสินค้าที่ท่านได้รับมีความบกพร่อง ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Customer Service Team ของเรา แล้วแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อของท่าน ชื่อและที่อยู่ของท่าน รายละเอียดของสินค้า
  4. ทันทีที่ได้รับสินค้า ท่านต้องตรวจสอบสินค้า และเราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับสิทธิของท่านในการรับประกันสินค้า
EnglishThailand