More information! | Call : 02-103-1958, 091-738-2168

Cart

Showing all 9 results

Sale

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN-N

31,900.00฿15,950.00฿

Description : Ergonomic chairs model ERGOHUMAN-N

    Office chair Ergonomic chairs model ERGOHUMAN-N top chat most sales volume in 40 country with characteristic and modern design, characteristic of  Backrest Armrest Cushions can adjust high and match with users   convenient for People who have worked for a long time, The chairs are not standardized no quality Long-term use maybe make Crushed muscle and nerve Easily cause aches
*Should sit properly When sit more than 1 hour you should Move your body to relax

Material  :

(1) Structure made from aluminium have quality, durable (Guarantee the use of the structure 8-10 years)
(2) Backrest and Cushions use mesh  Matrex import from America (www.matrex.net) have 2 colors is black, white
(3) High flexibility Can weight up to 120 kg.
(4) 5 wheels made from plastic PU, High quality plastic,  Soft,  durable and no damage scratch the surface
(5) Shock hydraulic International quality, circulation no. 1 in Taiwan
(6) 2 years warranty according Conditions

Garuntee-01

31,900.00฿15,950.00฿
31,900.00฿15,950.00฿

31,900.00฿15,950.00฿Select options

31,900.00฿15,950.00฿Select options

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN-N

Sale

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN

33,900.00฿15,900.00฿

Description : Ergonomic chairs model ERGOHUMAN

    Office chair Ergonomic chairs model ERGOHUMAN  NO.1 Best seller around the World more than 40 country  with characteristic  and modern design are differrent, Supports ergonomic fit of curve of the back and waist. Structural strength head support, Backplate, Cushions, Armrest, height level can lock are Adjustable convenient for People who have worked for a long time, The chairs are not standardized no quality Long-term use maybe make Crushed muscle and nerve Easily cause aches
*Should sit properly When sit more than 1 hour you should Move your body to relax

Material  :

(1) Structure made from aluminium have quality, durable (Guarantee the use of the structure 8-10 years)
(2) Backrest and Cushions use mesh  Matrex import from America (www.matrex.net) have 2 colors is black, white
(3) High flexibility Can weight up to 120 kg.
(4) 5 wheels made from plastic PU, High quality plastic,  Soft,  durable and no damage scratch the surface
(5) Shock hydraulic International quality, circulation no. 1 in Taiwan
(6) 2 years warranty according Conditions

Garuntee-01

33,900.00฿15,900.00฿
33,900.00฿15,900.00฿

33,900.00฿15,900.00฿Select options

33,900.00฿15,900.00฿Select options

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN

Sale

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN-2

35,900.00฿18,900.00฿

Description : Ergonomic chairs model ERGOHUMAN-2

    Office chair Ergonomic chairs model ERGOHUMAN-2 add more the beautiful patterned fabric and adjust handle for convenient and easier to use.  head support, Backplate, Cushions, Armrest, height level can lock are Adjustable  convenient for People who have worked for a long time, The chairs are not standardized no quality Long-term use maybe make Crushed muscle and nerve Easily cause aches
*Should sit properly When sit more than 1 hour you should Move your body to relax

Material  :

(1) Structure made from aluminium have quality, durable (Guarantee the use of the structure 8-10 years)
(2) Backrest and Cushions use mesh  Matrex import from America (www.matrex.net) have 5 colors is black, white, green, blue, gold
(3) High flexibility Can weight up to 120 kg.
(4) 5 wheels made from plastic PU, High quality plastic,  Soft,  durable and no damage scratch the surface
(5) Shock hydraulic International quality, circulation no. 1 in Taiwan
(6) 2 years warranty according Conditions

Garuntee-01

35,900.00฿18,900.00฿
35,900.00฿18,900.00฿

35,900.00฿18,900.00฿Select options

35,900.00฿18,900.00฿Select options

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN-2

Sale

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN 2-PLUS

43,900.00฿20,900.00฿

รายละเอียด : เก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่น ERGOHUMAN 2-PLUS

Office chair  เก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่นERGOHUMAN2-PLUS ออกแบบเพิ่มลวดลายของผ้าให้สวยงาม และยังรวมก้านปรับให้สามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้น ด้วยก้านปรับเพียงก้านเดียว คุณสมบัติที่รองศีรษะ แผ่นรองหลัง หมอนรองเอว เบาะรองนั่ง ที่วางแขน และความสูง ล็อคเอนได้ สามารถปรับระดับได้ลงตัวกับสรีระของผู้ใช้งาน เพิ่ม Function ที่รองขาไว้ในตัวเก้าอี้ เพิ่มความสะดวกสบาย และการผ่อนคลายที่มากยิ่งขึ้น เมื่อต้องการพักผ่อนชั่วคราว เหมาะสำหรับคนที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานาน เก้าอี้ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ การใช้งานในระยะยาวอาจทำให้เกิดอาการกดทับของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ทำให้ปวดเมื่อยได้ง่าย
*ควรนั่งให้ถูกวิธี และนั่งทำงานเกิด 1 ชม. คุณควรลุกขยับร่างกายเพื่อผ่อนคลาย

วัสดุทำมาจาก :

1. โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรง ทนทาน เงางาม(การันตีการใช้งานของโครงสร้าง 8-10 ปี)
2. พนังพิงและเบาะรองนั่งใช้ผ้าตาข่าย  Matrex นำเข้าจาก America (www.matrex.net) มี 5 สี คือ สีดำ, สีขาว, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีทอง
3. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 120 กก.
4. 5 ล้อผลิตจากพลาสติก PU เป็นพลาสติกคุณภาพสูง นิ่ม ทนทานและไม่ทำลายพื้นผิวให้เกิดรอย
5. Shock hydraulic คุณภาพระดับสากล ยอดขายเป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน
6. สินค้ารับประกัน 2 ปี ตามเงื่อนไขบริษัท

Garuntee-01

43,900.00฿20,900.00฿
43,900.00฿20,900.00฿

43,900.00฿20,900.00฿Select options

43,900.00฿20,900.00฿Select options

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN 2-PLUS

Sale

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN 2-TOP-PLUS

46,900.00฿22,900.00฿

รายละเอียด : เก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่น ERGOHUMAN 2-TOP-PLUS

Office chair  เก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่น ERGOHUMAN2-TOP-PLUS ออกแบบเพิ่มลวดลายของผ้าให้สวยงาม และยังรวมก้านปรับให้สามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้น ด้วยก้านปรับเพียงก้านเดียว คุณสมบัติที่รองศีรษะ แผ่นรองหลัง หมอนรองเอว เบาะรองนั่ง ที่วางแขน และความสูง ล็อคเอนได้ สามารถปรับระดับได้ลงตัวกับสรีระของผู้ใช้งาน เพิ่ม Function ที่รองขาและที่วางNotebook หรือ IPad ไว้ในตัวเก้าอี้ เพิ่มความสะดวกสบาย และการผ่อนคลายที่มากยิ่งขึ้น เมื่อต้องการพักผ่อนชั่วคราว  เหมาะสำหรับทุก lifestyle ใช้ได้ทั้งที่บ้านและออฟฟิศ เก้าอี้ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ การใช้งานในระยะยาวอาจทำให้เกิดอาการกดทับของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ทำให้ปวดเมื่อยได้ง่าย
*ควรนั่งให้ถูกวิธี และนั่งทำงานเกิด 1 ชม. คุณควรลุกขยับร่างกายเพื่อผ่อนคลาย

วัสดุทำมาจาก :

1. โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรง ทนทาน เงางาม (การันตีการใช้งานของโครงสร้าง 8-10 ปี)
2. พนังพิง และเบาะรองนั่งใช้ผ้าตาข่าย   Matrex นำเข้าจาก America (www.matrex.net) มี 5 สี คือ สีดำ, สีขาว, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีทอง
3. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 120 กก.
4. 5 ล้อผลิตจากพลาสติก PU เป็นพลาสติกคุณภาพสูง นิ่ม ทนทานและไม่ทำลายพื้นผิวให้เกิดรอย
5. Shock hydraulic คุณภาพระดับสากล ยอดขายเป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน
6. สินค้ารับประกัน 2 ปี ตามเงื่อนไขบริษัท

Garuntee-01

46,900.00฿22,900.00฿
46,900.00฿22,900.00฿

46,900.00฿22,900.00฿Select options

46,900.00฿22,900.00฿Select options

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN 2-TOP-PLUS

Sale

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN 2-Leather

46,900.00฿22,500.00฿

รายละเอียด : เก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่น ERGOHUMAN2-Leather

Office chair  เก้าอี้เพื่อสุขภาพรุ่นERGOHUMAN2-Leather ออกแบบให้รองรับสรีระผู้ใช้งาน ตัวเบาะทำจากหนังแท้ หรูหรา นุ่ม นั่งสบาย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบหนัง และยังรวมก้านปรับให้สามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้น ด้วยก้านปรับเพียงก้านเดียว คุณสมบัติที่รองศีรษะ แผ่นรองหลัง หมอนรองเอว เบาะรองนั่ง ที่วางแขน และความสูง ล็อคเอนได้ สามารถปรับระดับได้ลงตัวกับสรีระของผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับคนที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานาน เก้าอี้ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ การใช้งานในระยะยาวอาจทำให้เกิดอาการกดทับของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ทำให้ปวดเมื่อยได้ง่าย

*ควรนั่งให้ถูกวิธี และนั่งทำงานเกิน 1 ชม. คุณควรลุกขยับร่างกายเพื่อผ่อนคลาย*ควรนั่งให้ถูกวิธี และนั่งทำงานเกิน 1 ชม. คุณควรลุกขยับร่างกายเพื่อผ่อนคลาย

วัสดุทำมาจาก :

 1. โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรง ทนทาน เงางาม (การันตีการใช้งานของโครงสร้าง 8-10 ปี)
 2. พนังพิงและเบาะรองนั่งใช้หนังแท้ 100%
 3. มีความนุ่มนั่งสบาย สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 120 กก.
 4. 5 ล้อผลิตจากพลาสติก PU เป็นพลาสติกคุณภาพสูง นิ่ม ทนทานและไม่ทำลายพื้นผิวให้เกิดรอย
 5. Shock hydraulic คุณภาพระดับสากล ยอดขายเป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน
 6. สินค้ารับประกัน 2 ปี ตามเงื่อนไขบริษัท

Garuntee-01

46,900.00฿22,500.00฿
46,900.00฿22,500.00฿

46,900.00฿22,500.00฿Select options

46,900.00฿22,500.00฿Select options

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN 2-Leather

Sale

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN 3

46,900.00฿23,900.00฿

รายละเอียด : เก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่น ERGOHUMAN 3

เก้าอี้เพื่อสุขภาพรุ่น ERGOHUMAN 3 ออกแบบโครงสร้างด้านหลังเป็นอลูมิเนียมหล่อตันทั้งหมด เฟรมสีเทา เพิ่มลวดลายของผ้าให้สวยงาม และยังรวมก้านปรับให้สามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้น ด้วยก้านปรับเพียงก้านเดียว คุณสมบัติที่รองศีรษะ แผ่นรองหลัง หมอนรองเอว เบาะรองนั่ง ที่วางแขน และความสูง ล็อคเอนได้ สามารถปรับระดับได้ลงตัวกับสรีระของผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับทุก lifestyle ใช้ได้ทั้งที่บ้านและออฟฟิศ เก้าอี้ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ การใช้งานในระยะยาวอาจทำให้เกิดอาการกดทับของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ทำให้ปวดเมื่อยได้ง่าย

*ควรนั่งให้ถูกวิธี และนั่งทำงานเกิน 1 ชม. คุณควรลุกขยับร่างกายเพื่อผ่อนคลาย

วัสดุทำมาจาก :

 1. โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรง ทนทาน เงางาม (การันตีการใช้งานของโครงสร้าง 8-10 ปี)
 2. พนังพิงและเบาะรองนั่งใช้ผ้าตาข่าย Matrex นำเข้าจาก America (www.matrex.net)
 3. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 120 กก.
 4. ล้อผลิตจากพลาสติก PU เป็นพลาสติกคุณภาพสูง นิ่ม ทนทานและไม่ทำลายพื้นผิวให้เกิดรอย
 5. Shock hydraulic คุณภาพระดับสากล ยอดขายเป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน
 6. สินค้ารับประกัน 2 ปี ตามเงื่อนไขบริษัท

Garuntee-01

46,900.00฿23,900.00฿
46,900.00฿23,900.00฿

46,900.00฿23,900.00฿Select options

46,900.00฿23,900.00฿Select options

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN 3

Sale

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN 3-PLUS

51,900.00฿25,900.00฿

รายละเอียด : เก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่น ERGOHUMAN 3-PLUS

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่น ERGOHUMAN 3-PLUS ออกแบบโครงสร้างด้านหลังเป็นอลูมิเนียมหล่อตันทั้งหมด เฟรมสีเทา เพิ่มลวดลายของผ้าให้สวยงาม และยังรวมก้านปรับให้สามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้น ด้วยก้านปรับเพียงก้านเดียว คุณสมบัติที่รองศีรษะ แผ่นรองหลัง หมอนรองเอว เบาะรองนั่ง ที่วางแขน และความสูง ล็อคเอนได้ สามารถปรับระดับได้ลงตัวกับสรีระของผู้ใช้งาน เพิ่มตัวปรับองศาเบาะรองนั่งและ Function ที่รองขาไว้ในตัวเก้าอี้ เพิ่มความสะดวกสบาย และการผ่อนคลายที่มากยิ่งขึ้น เมื่อต้องการพักผ่อนชั่วคราว เหมาะสำหรับทุก lifestyle ใช้ได้ทั้งที่บ้านและออฟฟิศ เก้าอี้ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ การใช้งานในระยะยาวอาจทำให้เกิดอาการกดทับของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ทำให้ปวดเมื่อยได้ง่าย

*ควรนั่งให้ถูกวิธี และนั่งทำงานเกิน 1 ชม. คุณควรลุกขยับร่างกายเพื่อผ่อนคลาย

วัสดุทำมาจาก :

 1. โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรง ทนทาน เงางาม (การันตีการใช้งานของโครงสร้าง 8-10 ปี)
 2. พนังพิงและเบาะรองนั่งใช้ผ้าตาข่าย Matrex นำเข้าจาก America (www.matrex.net)
 3. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 120 กก.
 4. 5 ล้อผลิตจากพลาสติก PU เป็นพลาสติกคุณภาพสูง นิ่ม ทนทานและไม่ทำลายพื้นผิวให้เกิดรอย
 5. Shock hydraulic คุณภาพระดับสากล ยอดขายเป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน
 6. สินค้ารับประกัน 2 ปี ตามเงื่อนไขบริษัท

Garuntee-01

51,900.00฿25,900.00฿
51,900.00฿25,900.00฿

51,900.00฿25,900.00฿Select options

51,900.00฿25,900.00฿Select options

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN 3-PLUS

Sale

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN 3-TOP-PLUS

57,900.00฿27,900.00฿

รายละเอียด : เก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่น ERGOHUMAN 3TOP-PLUS

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่น ERGOHUMAN3-PLUS ออกแบบโครงสร้างด้านหลังเป็นอลูมิเนียมหล่อตันทั้งหมด เฟรมสีเทา เพิ่มลวดลายของผ้าให้สวยงาม และยังรวมก้านปรับให้สามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้น ด้วยก้านปรับเพียงก้านเดียว คุณสมบัติที่รองศีรษะ แผ่นรองหลัง หมอนรองเอว เบาะรองนั่ง ที่วางแขน และความสูง ล็อคเอนได้ สามารถปรับระดับได้ลงตัวกับสรีระของผู้ใช้งาน เพิ่มตัวปรับองศาเบาะรองนั่งและ Function ที่รองขาและที่วางNotebook หรือ IPad ไว้ในตัวเก้าอี้ เพิ่มความสะดวกสบาย และการผ่อนคลายที่มากยิ่งขึ้น เมื่อต้องการพักผ่อนชั่วคราว เหมาะสำหรับทุก lifestyle ใช้ได้ทั้งที่บ้านและออฟฟิศ เก้าอี้ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ การใช้งานในระยะยาวอาจทำให้เกิดอาการกดทับของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ทำให้ปวดเมื่อยได้ง่าย

*ควรนั่งให้ถูกวิธี และนั่งทำงานเกิน 1 ชม. คุณควรลุกขยับร่างกายเพื่อผ่อนคลาย

วัสดุทำมาจาก :

 1. โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรง ทนทาน เงางาม (การันตีการใช้งานของโครงสร้าง 8-10 ปี)
 2. พนังพิงและเบาะรองนั่งใช้ผ้าตาข่าย Matrex นำเข้าจาก America (www.matrex.net)
 3. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 120 กก.
 4. 5 ล้อผลิตจากพลาสติก PU เป็นพลาสติกคุณภาพสูง นิ่ม ทนทานและไม่ทำลายพื้นผิวให้เกิดรอย
 5. Shock hydraulic คุณภาพระดับสากล ยอดขายเป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน
 6. สินค้ารับประกัน 2 ปี ตามเงื่อนไขบริษัท

Garuntee-01

57,900.00฿27,900.00฿
57,900.00฿27,900.00฿

57,900.00฿27,900.00฿Select options

57,900.00฿27,900.00฿Select options

Ergonomic chairs model ERGOHUMAN 3-TOP-PLUS

Showing all 9 results

EnglishThailand