More information! | Call : 02-103-1958, 091-738-2168

Cart

Term & Conditions

1. เราคือใคร
เราคือ บริษัท ตงยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เลขที่ทะเบียนบริษัท 0105558069626) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 70 บ้านพันนา(เอกมัย-รามอินทรา) ซอยนาคนิวาส 6 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย ทำการภายใต้เว็บไซต์ WWW.ERGOHUMANTHAILAND.COM (“ERGOHUMANTHAILAND”)

2. การมีสิทธิ์สั่งซื้อ
การส่งคำสั่งซื้อสินค้ากับ ERGOHUMAN THAILAND ท่านต้องมีอายุเกินสิบแปด (18) ปี ถ้าท่านอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ท่านอาจวางคำสั่งซื้อกับ ERGOHUMAN THAILAND ได้ต่อเมื่อผู้ปกครองหรือ ผู้ดูแล ของท่านมีส่วนร่วมด้วย

3. เงื่อนไขการขาย
3.1 การลงทะเบียน
(a) ในการส่งคำสั่งซื้อ ท่านจะต้องลงทะเบียนกับเราโดยการสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ ท่านต้องยื่นเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงกับเราเท่านั้น นอกจากนี้ ท่านยังต้องอัพเดตข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา โดยการแจ้งทางเราถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา โดยใช้ส่วนที่เกี่ยวกับการแจ้งเรื่องในเว็บไซต์นี้
(b) ท่านต้องไม่นำเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ผิดโดยการสร้างบัญชีผู้ใช้หลายๆ บัญชี
3.2 ราคาและการชำระเงิน
(a) แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำให้รายละเอียด คำอธิบาย และราคาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าเราพบว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในราคาของสินค้าใดๆ ที่ท่านได้สั่งซื้อ เราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด และยังคงให้ท่านตัดสินใจว่าจะยังคงยืนยันคำสั่งซื้อของท่านเช่นเดิม ณ ที่ราคาที่ถูกต้อง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นไป ถ้าเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก
(b) ราคานั้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และอยู่ในสกุลเงินบาทไทย ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
(c) ท่านสามารถชำระเงินโดยใช้ช่องทางบริการชำระเงินของเราที่แสดงรายชื่อไว้ในโฮมเพจของเรา นอกจากนั้น ท่านยังสามารถชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนของราคาสินค้า โดยใช้คูปองส่งเสริมการขาย (Promotional Voucher) ได้เช่นกัน
3.3 คำสั่งซื้อที่ผิดพลาด
ถ้าท่านพบว่ามีความผิดพลาดในคำสั่งซื้อหลังจากที่ท่านได้ยื่นคำสั่งซื้อในเว็บไซต์นี้แล้ว โปรดติดต่อ tyintergroup@gmail.com หรือ โทรหาเราที่ 02-9461501-2 ได้ทันที เราจะพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะดำเนินการตามคำขอของท่าน
3.4 การปฏิเสธคำสั่งซื้อ
เรามีสิทธิ์ในการยกเลิกสินค้าใดๆ ออกจากหน้าเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าเวลาใด และ/หรือลบ หรือแก้ไขข้อมูล หรือ เนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประมวลผลทุกคำสั่งซื้อ แต่อาจมีสถานการณ์ที่ต้องยกเว้น ที่เราจำเป็นต้องปฏิเสธที่จะประมวลผลคำสั่งซื้อใดๆ หลังจากที่เราได้ส่งคำยืนยันคำสั่งซื้อไปยังท่านแล้ว ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าว ณ เวลาใดๆ ตามดุลพินิจของเรา

4. การจัดส่ง
4.1 เรามุ่งหมายที่จะส่งมอบสินค้าแก่ท่าน ณ สถานที่ส่งมอบที่ท่านระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อของท่าน และตามวันส่งมอบที่เราระบุไว้ หลังจากท่านชำระเงินแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยัน และนัดวันส่งสินค้า
4.2 เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
4.3 เมื่อได้ส่งมอบสินค้าแล้ว ท่านต้องลงนามรับรองการส่งมอบ ท่านสามารถติดต่อ ERGOHUMANTHAILAND Customer Service Team ที่เบอร์ 02-9461501-2 หรือ tyintergroup@gmail.com ในกรณีที่มีความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้า ท่านต้องจัดหาเอกสารที่ส่งมอบพร้อมกับสินค้าให้เราได้ เมื่อเราร้องขอไป
4.4 โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังบางพื้นที่ได้ ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ขึ้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ทางเราจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่าน หรือจัดส่งไปยังที่อยู่สำรองอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ
4.5 เราจัดส่งสินค้าในหีบห่อมาตรฐานของทางเรา หรือกรณีที่ทางท่านให้เราประกอบสินค้าก่อนจัดส่ง เรามีพลาสติกกันกระแทก (Air Bubble) ห่อให้อย่างดี
4.6 ถ้าท่านไม่พร้อมที่จะรับการส่งมอบสินค้าหรือรับสินค้า เราอาจออกบัตรเพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับการส่งมอบใหม่อีกครั้ง หรือให้ท่านไปรับจากผู้ให้บริการจัดส่งเอง
4.7 ถ้าการส่งมอบหรือการรับสินค้านั้นเกิดล่าช้าเนื่องจากท่านปฏิเสธอย่างไม่มีเหตุผลที่จะยอมรับสินค้าที่ส่งมอบ หรือถ้าท่านไม่ (ภายในสองสัปดาห์นับจากวันที่พยายามครั้งแรกที่จะส่งมอบสินค้าให้ท่าน) ยอมรับการส่งมอบหรือไปรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่ง เราอาจดำเนินการใดๆ หรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้
(A) คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล หรือ
(B) ไม่ส่งมอบสินค้าหรือยกเลิกการส่งมอบ และเราจะแจ้งท่านทันทีเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีนี้เราจะไม่คืนค่ามัดจำ หรือเต็มจำนวนที่ท่านได้ชำระมาแล้ว แก่เราภายใต้สัญญาดังกล่าว

5. การส่งคืนสินค้า
เรายังไม่มีนโยบายการคืนสินค้า กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย หรือมีปัญหาเนื่องจากขนส่ง ท่านสามารถติดต่อ ERGOHUMAN THAILAND Customer Service Team ที่เบอร์ 02-1031958, 091-7382168 หรือ tyintergroup@gmail.com ทางเราจะรีบดำเนินแก้ไขให้ท่าน

6. สินค้าที่มีความบกพร่อง
6.1 รูปภาพ สี ผลิตภัณฑ์ที่เห็นบนในเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างไปเล็กน้อยจากตัวผลิตภัณฑ์จริงที่ท่านได้รับ
6.2 ถ้าสินค้าที่ท่านได้รับมีความบกพร่อง ให้ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า Customer Service Team ของเรา แล้วแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อของท่าน ชื่อและที่อยู่ของท่าน รายละเอียดของสินค้า
6.3 ทันทีที่ได้รับสินค้า ท่านต้องตรวจสอบสินค้า และเราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับสิทธิของท่านในการรับประกันสินค้า

7. เงื่อนไขการรับประกัน
7.1 บริษัท ตงยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ERGOHUMAN THAILAND) รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจำหน่ายในนามของแบรนด์ T.Y Group และซื้อภายในประเทศไทย เท่านั้น โดยมีกำหนดเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
7.2 การรับประกันสินค้า จะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกต้อง และเป็นความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นต้น
7.3 สินค้าที่เสียหายดังกล่าวข้างต้น จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้
(7.3.1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานสินค้าไม่ถูกวิธี เช่น ความเสียหายจากการใช้งานสินค้าที่ไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานแบบผิดวิธี, รอยขีดข่วน, ขาด, คราบสกปรก, สินค้าเสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน หรือการนำสินค้าไปดัดแปลง แก้ไข เพิ่มเติม การฝ่าฝืนคำ แนะนำเรื่องการใช้งาน หรือความเสียหายจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว เป็นต้น ความเสียหายดังกล่าวนี้ อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขฉบับนี้ ดังนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าอะไหล่ และค่าบริการในการซ่อมแซมด้วยตัวเอง ทั้งสิ้น
(7.3.2) หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(7.3.3) ในกรณีที่ท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดย ไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า

หมายเหตุ : เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรเลือกใช้อะไหล่ หรือการบริการจากทางบริษัทฯ เท่านั้น

EnglishThailand